Biologische voeding voor honden en katten!

Biologische hondenvoeding en kattenvoeding van hoogwaardige herkomst en kwaliteit is onze specialiteit. Al onze (vlees)produkten zijn gegarandeerd vrij van verborgen conserveringsstoffen, kunstmatige vitaminen, kleurstoffen, aroma’s, emulgatoren, stabilisatoren, suikers, smaakversterkers en nitrietpekelzout.
(Verzendkosten: € 4,95 per bestelling). Voedingsadvies is gratis en vrijblijvend: 06-12920076

Levering en betaling

Lever- en betalingswijzen van Buddy's Bite

Toepasselijkheid
De volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan al onze leveringen en diensten en zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de consument.

Levering/betaling
In het algemeen vindt de levering plaats door de goederen te sturen naar het adres van de consument. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan het bedrijf kenbaar gemaakt is. De klant betaald de kosten naar de respectievelijke geldige prijzen.
De leveringsdata en de termijnen zijn niet-bindend. Overschrijdt Buddy's Bite de door de klant aangegeven leveringstermijn met meer dan 30 dagen, heeft de consument het recht van levering af te zien. In dat geval wordt het door de consument betaalde bedrag van de betreffende bestelling terugbetaald.

Betaling
De betaling van de goederen kan worden gedaan tegen voorafgaande betaling van het factuurbedrag op genoemde rekening (vooruitbetaling; ideal; paypal) of via automatische incasso. Automatische incasso is alleen mogelijk vanaf rekeningen bij Nederlandse banken. Wij behouden ons het recht voor om ontstane kosten door terugboekingen te verrekenen. Dit geldt niet voor door ons goedgekeurde terugboekingen. Per terugboeking berekenen we de consument een vergoeding van minstens 10 euro voor de ontstane kosten. Betalingen zijn uitsluitend aan Buddy's Bite.

Prijzen
De prijzen vermeld in de prijslijst zijn bruto prijzen met inbegrip van BTW, daarbovenop wordt een bijdrage aan de verzendkosten berekend.
De prijzen gelden voor de voorraad van Buddy's Bite. Buddy’s Bite behoudt het recht om de prijzen aan te passen. 

Kortingscodes
Kortingscodes en tegoedbonnen, die niet via aankoop verkrijgbaar zijn, maar die in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgegeven zijn, zijn slechts binnen de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling inwisselbaar. Bepaalde producten kunnen van de tegoedbonnenacties uitgesloten zijn. De goederenwaarde moet ten minste met het bedrag van de tegoedbon overeenkomen. Om administratieve reden is het niet mogelijk resttegoeden te restitueren. Tegoedbonnen kunnen alleen voor het sluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed wordt noch in contant geld uitbetaald noch wordt er rente over betaald.Tegoedbonnen kunnen niet aan derden worden overgedragen. Het tegoed wordt in geval van retournering van een deel of de gehele bestelling niet terugbetaald.

Eigendomsbehoud
Buddy's Bite behoudt het recht op eigendom van de geleverde goederen en diensten tot volledige betaling van de aankoopprijs met inbegrip van alle kosten en rente. Bij partners, dit zijn handelaren in commerciële zin, geldt het eigendomsbehoud, op alle vorderingen die voortvloeien als gevolg uit de zakelijke relatie met de klant, op volledige naleving van deze voorwaarden.

Bezorging
De klant heeft de plicht om de levering na ontvangst onmiddellijk op schade en volledigheid te controleren. Gedetecteerde en duidelijke gebreken kunnen binnen 14 dagen na ontvangst aan Buddy's Bite gemeld worden. Schade ontstaan door transport dient via email inclusief een duidelijke foto gemeld te worden door de consument. Als de klant er om welke redenen dan ook niet in slaagt om Buddy's Bite te informeren binnen de periode van kennisgeving vervalt het recht op garantie. Dit geldt niet bij kwaadwilligheid van de verkoper Indien er gebreken zijn aan goederen heeft Buddy's Bite het recht om te repareren of gratis vervanging aan te bieden. In andere gevallen zijn wettelijke bepalingen van toepassing.

Verrekening
Tegen claims ten laste van Buddy's Bite kan de koper alleen rekenen op het recht van retentie wanneer zijn claim door Buddy's Bite schriftelijk erkend of wettelijk vastgesteld is.

Algemene bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Alle overeenkomsten tussen de consument en Buddy's Bite vallen onder het Nederlands recht. Plaats van uitvoering voor verplichtingen betreffende leveringen van Buddy's Bite is de plaats van vestiging van Buddy's Bite.

Bevoegde rechtbank voor alle aanspraken van zakelijke relaties met handelaren of klanten, die geen algemene bevoegdheid hebben in Nederland of hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats, is na sluiting van de overeenkomst in het land of gewone verblijfplaats of die op het moment van actie niet bekend, is Arnhem.

hondenvoeding biologisch

ONZE PRODUCENTEN

TERRA-PURA BIOLOGISCHE TIERNAHRUNG

KAY KLEIN’S HUNDEMANUFAKTUR

ZWERGNASE BIO-KRÄUTER

kattenvoeding biologisch

VIDEO’S:
Beelden zeggen meer als woorden....
Interviews en filmpjes met onze leveranciers.

VRAGEN? MAIL ONS:
info@buddysbite.nl

 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen te vergemakkelijken.
x